ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací.

Zprávy ISEA – Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s.

Odstranění bariér v přístupu handicapovaných studentů k vysokoškolskému studiu

Vloženo 29 Led 2010
29.1.2010, Zdroj: http://www.isea.cz,  Autoři: Simona Weidnerová, Petr Matějů Česká republika se v posledních letech hlásí k evropským standardům univerzitního vzdělávání. Z toho plyne mimo jiné zabezpečení rovnoprávného zapojení studentů se specifickými potřebami, zdravotním postižen

Poradkyně ministryně: Studium na VŠ musí být finančně dostupné pro každého

Vloženo 21 Pro 2009
21. prosince 2009 Zdroj: http://zpravy.o2active.cz/ Státní finanční podpora studentům, která se připravuje v rámci reformy vysokého školství, by měla přispět ke zlepšení finanční situace studentů vysokých škol a jejich rodičů. Přijetí návrhu reformy touto vládou se očekává již příští

Finanční pomoc pro studenty vysokých škol

Vloženo 18 Pro 2009
18. prosince 2009, Zdroj: ONA Idnes.cz Při studiu na vysoké škole vznikají pro studenty náklady na bydlení, dopravu, stravování, učební pomůcky, studijní literaturu, poplatky za informační a další služby atd. Výše životních nákladů studenta je přitom závislá na tom, zda student žije v

Inspiraci s financováním studentů ministerstvo našlo hlavně v Nizozemsku

Vloženo 11 Pro 2009
11.12.2009, Zdroj: Český rozhlas radiožurnál, Pořad Pod kůži, 14:37 hodin  Členka ISEA Simona Weidnerová v rozhovoru pro ČRO Radiožurnál přiblížila systém finanční pomoci studentům, který připravuje expertní tým Individuálního projektu Národního s názvem Reforma terciárního vzdělávání