Workshopy a popularizace výzkumu ISEA

NABÍDKA PRAKTICKÝCH PŘEDNÁŠEK POPULARIZACE VÝZKUMU NA RŮZNÁ TÉMATA PRO PRACOVNÍ SKUPINY/WORKSHOPY/KONFERENCE MAP:

Kategorie opatření

Číslo opatření

Název opatření

Povinná opatření:

1

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 • Čtenářská a matematická gramotnost: jaké výsledky ukázal výzkumný projekt Matematika a Čeština s chutí v letech 2011-2018 ? Praktické ukázky a doporučení.

 • Matematika s chutí: Je matematická gramotnost dána „zázračnou“ metodou výuky, nebo měkkými dovednostmi učitele, a jak lze snadno měřit kvalitu učitele? Závěry z výzkumu Matematika s chutí. Praktické ukázky a doporučení.

 • Je zvyšování funkční gramotnosti žáků reálné v prostředí inkluze tak, aby v dalším stupni vzdělání klesala maturitní neúspěšnost? Nebo je opak pravdou?

 • Jak rychlý může být propad kompetencí a jak důležité jsou tacitní znalosti ve vazbě na čtenářskou a matematickou gramotnost? Čtenářská a numerická gramotnost a dovednost řešení problémů v prostředí informačních technologií jsou dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon práce bez ohledu na zvolenou profesi, protože jsou přenositelné a tudíž relevantní pro mnoho společenských a pracovních situací a úkolů. Co plyne z výzkumů, pokud jde o získávání nebo ztráty těchto kompetencí?

 • Je v mateřské škole klíčovější emoční inteligence, nebo pedagogické dovednosti? Jak lze emoční inteligenci zvyšovat a proč souvisí s motivací v malém kolektivu?

 • Jiný úhel pohledu na inkluzi: Skutečně dostávají hezčí děti lepší známky, a dostávají holčičky lepší známky než chlapci? Co s tím?

 • Inkluze naruby: jaké výsledky přinesl výzkum Maturita efektivní a sociálně spravedlivá pokud jde o studium chlapců v technických oborech a jaká opatření je potřeba v rámci inkluze udělat na základních školách?

 • Populační kalkulačka: jak ji lze využít v rámci MAP při kapacitním plánování mateřských a základních škol?

  Kategorie opatření

  Číslo opatření

  Název opatření prostupující prioritami a cíli

  Doporučená opatření:

  6

  Kariérové poradenství v základních školách

 • Jak zlepšit kariérní poradenství ve školách? Co ukázaly dosavadní výzkumy žáků základních škol a studentů středních škol? Volí žáci další studium optimálně podle svého potenciálu? Praktické ukázky.

 • Výzkum MESS: Proč nepominutelná část rodičů intelektově nadprůměrně disponovaných deváťáků stále pracuje při volbě typu střední školy pro svého potomka s tradičním heslem 80. let „ať z toho našeho kluka po střední alespoň něco je“? A co to následně znamená pro jeho další život? Jak může základní škola pomoci? Praktické ukázky.

 • Výzkum MESS: Proč výrazně ležérnější přístup chlapců ke škole u rodičů vyvolává při volbě náročného gymnázia o poznání větší pochyby než v případě dívek? Praktické ukázky, na co může základní škola zaměřit své kariérní poradenství.

 • Problematika kvality absolventů: jak významný je vliv základní školy a jakou měrou se na kvalitě absolventů projevují praxe, stáže studentů středních škol nebo spolupráce firem a středních i vysokých škol? Proč je důležité poznat prostředí školy i zaměstnavatele?

 • Jaké dovednosti má předat základní škola, aby celoživotní uplatnitelnost dnešních žáků nebyla později na trhu práce jen mýtus?

DALŠÍ TÉMATA NA WORKSHOPY PRO ŘÍZENÍ FEMINNÍCH KOLEKTIVŮ (možný doprovodný program výjezdních zasedání apod):

 • Proměna povahy konkurence na trhu práce mezi muži a ženami a mezi matkami a bezdětnými ženami. Je skutečně rozdíl v produktivitě práce a motivaci? Je skutečně horší/složitější pracovní prostředí, kde převládají ženy?

 • Work life balance” nebo “work life family conflict”? Motivace žen: proč zaměstnavatel potřebuje znát preference a hodnoty svých zaměstnankyň, aby je správně motivoval.

 • Role krásy na trhu práce. Je krása kapitál, do kterého se vyplatí investovat? A jaké jsou souvislosti mezi atraktivitou, vzděláním, profilem osobnosti, sebevědomím, povoláním, příjmy, disciplínou a úspěchem na trhu práce?