Publikace

Matějů, Petr, Dana Hamplová, Petr Hampl, Marek Loužek, Simona Weidnerová, Petra Anýžová, Michael Smith. 2017. Moc krásy: Pomáhá krása a atraktivita k životnímu úspěchu? Praha: Karolinum.

Matějů, Petr, Michael L. Smith, Simona Weidnerová, Petra Anýžová. 2017. “The role of basic values and education on women’s work and family preferences in Europe.” International Journal of Sociology and Social Policy 37 (9/10): forthcoming.

Matějů, Petr, Petra Anýžová. 2017. „Krása jako kapitál. Role atraktivity v úspěchu na trhu práce.“ Sociologický časopis: forthcoming.

Tsai, Shu-Ling, Michael L. Smith, Robert M. Hauser. 2017.“Families, Schools, and Student Achievement Inequality: A Multilevel MIMIC Model Approach.” Sociology of Education 9 (1): 64-88.

Smith, Michael L., Shu-Ling Tsai, Petr Matějů, Min-Hsiung Huang. 2016. “Educational Expansion and Inequality in Taiwan and the Czech Republic.” Comparative Education Review 60 (2): 339-374.

Matějů, Petr, Petr Zelený. 2016. „Překážky na cestě k technickému vzdělávání, část 5: Hlavní překážkou je český vzdělávací systém.“ MM Průmyslové spektrum 2016 (1): 11-13.

Matějů, Petr, Michael L. Smith. 2015. “Are Boys that Bad? Gender Gaps in Measured Skills, Grades and Aspirations in Czech Elementary Schools.” British Journal of the Sociology of Education 36 (6): 871-895.

Matějů, Petr, Petra Anýžová. 2015. „Role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce: srovnání šesti evropských zemí participujících na projektu PIAAC.“ Sociológia 47 (1): 31-65.

Jelínek, Tomáš, Blanka Soukupová (ed.). 2015. Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Praha: SAŽ.

Weidnerová, Simona, Petr Matějů. 2015. „Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností: Mezinárodní srovnání.“ Sociologický časopis 51 (4): 637–666.

Matějů, Petr, Petr Zelený. 2015. „Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 4: (Anti)diskriminační potenciál.“ MM Průmyslové spektrum 2015 (12): 36-37.

Matějů, Petr, Petr Zelený. 2015. „Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 3. Tradice jako závaží.“ MM Průmyslové spektrum 2015 (11): 24-25.

Matějů, Petr, Petr Zelený. 2015. „Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 2: Tři podmínky: matematika, matematika, matematika.“ MM Průmyslové spektrum 2015 (10): 28-29.

Matějů, Petr. 2015. „Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní škole.“ MM Průmyslové spektrum 2015 (9): 28-29.

Matějů, Petr, Natalie Simonová. 2013. „Koho znevýhodňuje škola: chlapce, nebo dívky? Rozdíly v dovednostech, školních výsledcích a vzdělanostních aspiracích dívek a chlapců devátých tříd základních škol.“ Orbis Scholae 7 (3):107-138.

Matějů, Petr, Petra Anýžová, Natalie Simonová. 2013. „Vliv osobnostních, rodinných a sociálních faktorů na dosažené vzdělání a úroveň kompetencí,“ Pp. 109-130 in Straková, Jana Arnošt Veselý (eds.), Předpoklady úspěchu v práci a v životě. Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC.

Smith, Michael L. 2011. „Politika odvolání jako inovativní nástroj prosazování transparentnosti a občanské účasti ve slovenské a polské místní samosprávě.“ Sociológia 43 (4): 338-361.

Smith, Michael L. 2011. “The Uneasy Balance Between Participation and Representation: Local Direct Democracy in the Czech Republic.” Pp. 33-53 in Theo Schiller (ed.), Local Direct Democracy in Europe. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Weidnerová, Simona. 2010. „Praxe a zaměstnávání studentů vysokých škol jako specifické kategorie zaměstnanců.“ FÓRUM sociální politiky 4/2010: 21-24.

Smith, Michael L. 2009. Občané v politice: Studie k participativní a přímé demokracii ve střední Evropě. Praha: ISEA.

Matějů, Petr, Tomáš Konečný, Simona Weidnerová, Hans Vossensteyn. 2009. „Financování studia a vývoj v nerovnostech v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v České republice a Nizozemsku.“ Sociologický časopis 45 (5): 993-1032

Smith, Michael L. (ed.). 2008.  Vnímání a realita korupce v České republice. Nové výzkumy, metody a postupy. Praha: ISEA.

Smith, Michael L. 2007. “Making Direct Democracy Work: Czech Local Referendums in Regional Comparison” in Towards DIY-Politics? Participatory and Direct Democracy at the Local Level in Europe. Bruges: Vanden Broele.

Smith, Michael L. 2007. Přímá demokracie v práxi: politika místních referend v České republice. Praha: ISEA a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Matějů, Petr, Jana Straková (eds.). 2006. Na cestě ke znalostní společnosti. Jak dál … ? Praha: ISEA.

Matějů, Petr, Jana Straková (eds.). 2005. Na cestě ke znalostní společnosti. Kde jsme–? Kritická analýza současné situace. Praha: ISEA.

Schneider, Ondřej, Jiří Večerník. 2005. Public budgets in doldrums? Czech tax and benefit systems and poverty trap. Praha: ISEA.

Matějů, Petr, Ondřej Schneider, Jiří Večerník (eds.). 2003. Proč tak těžko? Praha: ISEA.

Matějů, Petr, Jana Straková (eds.). 2003. Vyšší vzdělání jen pro elitu? Rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice. Praha: ISEA.