Policy papers

1.10. 2021 Tento Policy brief v podobě analýzy publikované v odborném časopisu Poradce ředitele mateřské školy týkající se strukturálních prvků protiepidemických opatření z pohledu doporučení zahraničních autorit (a to jak pro mateřské školy, tak pro dětské skupiny, na které se zapomíná), je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvantitativní část i kvalitativní část výzkumu, jejíž závěry zde prezentujeme, poukazuje na to, že přeregulovaný systém v okamžiku pandemie nechává veškerou zodpovědnost na řediteli/ředitelce mateřské školy (nebo dětské skupiny), aniž by měl/a ředitel/ka mateřské školy odpovídajíci pravomoci realizovat doporučení zahraničních autorit. Personální podhodnocení školek i dětských skupin, nesrovnatelné technicko organizační a ekonomické podmínky; i odlišné dispoziční uspořádání budov mateřských škol, omezená disponibilita s rozpočtem mateřských škol (pro zástupy za nemocné zaměstnance i personál v karanténě) jsou klíčové otázky, které ostentativně vláda neřeší.


1.9. 2021 Tento Policy brief v podobě analýzy publikované v odborném časopisu Poradce ředitele mateřské školy týkající se smysluplnosti nošení roušek v mateřských školách (i dětských skupinách, na které se zapomíná), je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvantitativní část i kvalitativní část výzkumu, jejíž závěry zde prezentujeme, poukazuje na to, že nejde o smysluplnou ochranu dětí a personálu, když děti musí roušku sundat několikrát za den, tudíž dochází k jejímu nošení fakticky jen po část dne. Jedná se tedy čistě o demonstrativní, nikoliv faktickou ochranu dětí a personálu dětských skupin i mateřských škol.


18.3. 2021 Tento Policy brief v podobě druhé studie, je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvantitativní část i kvalitativní část výzkumu, jejíž první závěry zde prezentujeme, poukazuje na příklady dobré praxe ze zahraničí a možnosti jak je implementovat v ČR. Dokument je určen k připomínkovému řízení.


30.10. 2020 Tento Policy brief v podobě úvodní studie, je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvalitativní část výzkumu, jejíž první závěry zde stručně prezentujeme, poukazuje na tristní pracovní i finanční podmínky v mateřských školách v době pandemie.