Policy papers

18.3. 2021 Tento Policy brief v podobě druhé studie, je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvantitativní část i kvalitativní část výzkumu, jejíž první závěry zde prezentujeme, poukazuje na příklady dobré praxe ze zahraničí a možnosti jak je implementovat v ČR. Dokument je určen k připomínkovému řízení.


30.10. 2020 Tento Policy brief v podobě úvodní studie, je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvalitativní část výzkumu, jejíž první závěry zde stručně prezentujeme, poukazuje na tristní pracovní i finanční podmínky v mateřských školách v době pandemie.