Policy papers

Pohoda (well-being) ředitelů a ředitelek mateřských škol během pandemie covidu-19

4.10.2022 Simona Weidnerová − Tereza Vacínová

Článek analyzuje vnější faktory kvality pracovního života, které měly vliv na subjektivně vnímanou pohodu (well-being) i pracovní spokojenost ředitelů a ředitelek mateřských škol v prvním roce pandemie covidu-19 v České republice. K analýze jsou použita data (N = 1 080) z výzkumu Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie covidu-19. Pro zodpovězení otázek byl využit integrovaný přístup k analýze kvantitativních a kvalitativních dat s cílem zachytit význam a pestrost podmínek, které na podzim 2020 ovlivňovaly subjektivní hodnocení pohody. Mezi faktory, které negativně ovlivňovaly pohodu ředitelek a ředitelů mateřských škol, patřily zdrcující pracovní zátěž a obtížná komunikace uvnitř decentralizovaného systému řízení. K nepohodě přispěly i vnitřní etické boje vyplývající z touhy ředitelek chránit vlastní zdraví i zdraví zaměstnanců a zároveň dostát své profesní odpovědnosti vůči dětem a rodinám.

Citace: WEIDNEROVÁ, Simona a Tereza VACÍNOVÁ. Pohoda (well-being) ředitelů a ředitelek mateřských škol během pandemie covidu-19. FÓRUM sociální politiky. Praha: Vydavatel VÚPSV, v. v. i., (4/2022), str. 34-42. ISSN 1802-5854.

Klíčová slova: ředitelé/-ky mateřských škol, Česká republika, pracovní spokojenost; well-being; pandemie covidu-19; předškolní vzdělávání


Školné jako faktor nestability financování mateřských škol v době pandemie

4.10.2022 Simona Weidnerová − Tereza Vacínová

Příspěvek zkoumá kompenzace školného českým mateřským školám (N = 1 080) během první vlny pandemie (jaro 2020). Analyzuje též chybějící školné za září a říjen 2020 (druhá vlna covidu-19). Výsledky ukazují, že parametry vícezdrojového financování mateřských škol měly vlivem karanténních uzavírek negativní dopad na vícezdrojový finanční model, na němž stojí řízení mateřských škol v českém decentralizovaném systému regionálního školství. Ochota zřizovatelů kompenzovat chybějící školné za období lokálních karanténních uzavírek mateřských škol (či jejich tříd) naznačuje regionální nerovnosti ve financování předškolního vzdělávání v době pandemie covidu-19.

Citace: WEIDNEROVÁ, Simona a Tereza VACÍNOVÁ. Školné jako faktor nestability financování mateřských škol v době pandemie. FÓRUM sociální politiky. Praha: Vydavatel VÚPSV, v. v. i., (4/2022), str. 25-33. ISSN 1802-5854.

Klíčová slova: pandemie covidu-19, Česká republika, uzavření škol, poplatek v mateřské škole, školné, výdaje na vzdělávání v mateřské škole


Financování segmentu preprimárního vzdělávání v kontextu finanční stability (nejen) během pandemie COVID-19

7.9.2022 Simona Weidnerová − Tereza Vacínová

Jak se historicky vyvíjela a v současnosti realizuje Komenského myšlenka „omnes, omnia, omnio“, tedy učit všechny, všemu, všestranně v různých stupních/sférách vzdělávání? Příspěvek s názvem „Financování segmentu preprimárního vzdělávání v kontextu finanční stability (nejen) během pandemie COVID-19“ prezentoval výsledky výzkumu, který podpořila Technologická agentura ČR na Mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2022 konané dne 7. září 2022 Hotel Vista v rámci panelu „Financování vzdělávacího systému a zajištění jeho stability“. Příspěvek ve sborníku abstraktů konference naleznete zde: https://www.icolleconference.cz/files/icolle-sbornik-abstraktu-2022-web.pdf


Personální řízení škol v době pandemie (2021)

10.10.2021

Jak si školy vedly v době pandemie v oblasti zajištění personálu? Kde byly výpadky zaměstnanců největší? A podařilo se školám implementovat doporučení zahraničních autorit
k zabezpečení provozu mateřských škol? ISEA ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR přináší výsledky aplikovaného výzkumu.

Citace: WEIDNEROVÁ, Simona, Šárka KOCOURKOVÁ, Pavel ZELENÝ a Blanka JAVOROVÁ. Personální řízení škol v době pandemie. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Nakladatelství FORUM, Říjen 2021, str. 22-26. ISSN 1804-9745.

Klíčová slova: ředitelé/-ky mateřských škol, Česká republika, pandemie covidu-19; předškolní vzdělávání


Jak si stojí protiepidemická doporučení v praxi?

1. 10. 2021

Tento Policy brief v podobě analýzy publikované v odborném časopisu Poradce ředitele mateřské školy týkající se strukturálních prvků protiepidemických opatření z pohledu doporučení zahraničních autorit (a to jak pro mateřské školy, tak pro dětské skupiny, na které se zapomíná), je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvantitativní část i kvalitativní část výzkumu, jejíž závěry zde prezentujeme, poukazuje na to, že přeregulovaný systém v okamžiku pandemie nechává veškerou zodpovědnost na řediteli/ředitelce mateřské školy (nebo dětské skupiny), aniž by měl/a ředitel/ka mateřské školy odpovídajíci pravomoci realizovat doporučení zahraničních autorit. Personální podhodnocení školek i dětských skupin, nesrovnatelné technicko organizační a ekonomické podmínky; i odlišné dispoziční uspořádání budov mateřských škol, omezená disponibilita s rozpočtem mateřských škol (pro zástupy za nemocné zaměstnance i personál v karanténě) jsou klíčové otázky, které ostentativně vláda neřeší.

WEIDNEROVÁ, Simona, Šárka KOCOURKOVÁ a Blanka JAVOROVÁ. Jak si stojí protiepidemická doporučení v praxi? Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Nakladatelství FORUM, Září 2021, str. 28-31. ISSN 1804-9745.


Analýza přenosu nákazy v mateřských školách

1. 9. 2021

Tento Policy brief v podobě analýzy publikované v odborném časopisu Poradce ředitele mateřské školy týkající se smysluplnosti nošení roušek v mateřských školách (i dětských skupinách, na které se zapomíná), je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvantitativní část i kvalitativní část výzkumu, jejíž závěry zde prezentujeme, poukazuje na to, že nejde o smysluplnou ochranu dětí a personálu, když děti musí roušku sundat několikrát za den, tudíž dochází k jejímu nošení fakticky jen po část dne. Jedná se tedy čistě o demonstrativní, nikoliv faktickou ochranu dětí a personálu dětských skupin i mateřských škol.

WEIDNEROVÁ, Simona, Šárka KOCOURKOVÁ a Tereza VACÍNOVÁ. Analýza přenosu nákazy v mateřských školách. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Nakladatelství FORUM, Červen 2021, str. 26-30. ISSN 1804-9745.


Plán opatření pro rozvolňování v předškolním vzdělávání

18. 3. 2021

Tento Policy brief v podobě druhé studie, je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvantitativní část i kvalitativní část výzkumu, jejíž první závěry zde prezentujeme, poukazuje na příklady dobré praxe ze zahraničí a možnosti jak je implementovat v ČR. Dokument je určen k připomínkovému řízení.


Program Antivirus ONIV pro mateřské školy

30. 10. 2020

Tento Policy brief v podobě úvodní studie, je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvalitativní část výzkumu, jejíž první závěry zde stručně prezentujeme, poukazuje na tristní pracovní i finanční podmínky v mateřských školách v době pandemie.