O nás

ISEA – Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s.

Cílem Institutu je uskutečňovat základní, orientovaný i aplikovaný výzkum přispívající k formulaci a prosazování ekonomických a sociálních strategií a účinnému řešení společenských a ekonomických problémů. K dosažení cílů Institutu se ISEA či její členové účastní mezinárodních a národních projektů Institutu a rozvíjí spolupráci s domácími i zahraničními institucemi a dalšími subjekty obdobného zaměření, příp. i s jednotlivými experty.

Naplňování veřejně prospěšného zájmu je odstraňování diskriminace v přístupu ke vzdělání, diskriminace na trhu práce a snižování propadu kompetencí, sociální stratifikace, věda, vývoj a výzkum a vzdělávání, školení a osvěta probíhá výzkumem či analýzou (policy analysis) a působením flexibilní síťové struktury na pomezí oblastí výzkumu, vzdělání a nevládního sektoru.

ISEA je dobrovolné, nezávislé, neziskové sdružení občanů, založené dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, je právnickou osobou podle českého práva, nemá politické ani náboženské cíle. Jde o Institut typu „think-tank“ zabývající se výzkumem či analýzou (policy analysis) a působící jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu, vzdělání a nevládního sektoru.

Změna právní formy

Think tank ISEA – Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s. , byl založen v roce 2002, registrací u MVČR č.j. VS/1-1/49 485/02-R a nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se stal od 1.ledna 2014, stejně jako všechna občanská sdružení zapsaným spolkem. Nedílnou součástí této institucionální změny byla úprava Stanov ISEA a jejích orgánů.

Spolupráce a partnerství

ISEA děkuje všem sponzorům za jejich štědrost. Pokud máte zájem podpořit kvalitní výzkum ve veřejném zájmu, přivítáme institucionální podporu i podporu specifické projekty ve společenskovědním výzkumu, kromě toho se zaměřujeme na projekty v oblasti financování studia, odstranění věkové hranice pro sociální pomoc studentům, nebo odstranění překážek na trhu práce, zejména překážek vedoucích k propadu kompetencí žen. Přispět můžete prostřednictvím darovací smlouvy na podporu konkrétního projektu, nebo prostřednictvím aplikace darujeme.cz.