Výzkum mateřských škol v době COVID-19

Platforma „Ředitelky a ředitelé mateřinek“

Cílem platformy, která zahrnuje 1,2 tisíc členů, je vytvořit virtuální networking MŠ. Prostředí, ve kterém se on-line denně potkávají ředitelky a ředitelé mateřských škol z celé ČR, kde sdílí příklady dobré praxe ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Snahou platformy je také propojit ředitele a ředitelky mateřských škol za účelem sdílení zkušeností s odlišnými přístupy úřadů, při schvalování regulací mateřským školám; s cílem prosadit sjednocení pravidel v rámci ČR, pro zlepšení pracovních podmínek.


Program Antivirus ONIV pro mateřské školy

Mateřským školám chybí peníze na nemocenské dávky i na zástupy za nemocné zaměstnance!

Rodiče vodí nachlazené a nedoléčené děti do mateřských škol


  • Letní provoz mateřských škol Praha, 20. 5. 2024 Politická reprezentace sice činí vstřícné kroky vůči rodičům, avšak na úkor elementárních pracovních a finančních podmínek mateřských škol. Ředitelé a ředitelky MŠ se bojí otevřeně hovořit o těchto problémech, protože se dvě třetiny z nich obávají negativních dopadů na ně samotné.…
  • Nepřehlédnutelné výzvy rozpočtu mateřských škol: Mezi nejistotou propuštění a nedostatkem dat Praha, 9. 2. 2024 V nedávných úpravách financování mateřských škol se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dopustilo vážného opomenutí – nezohlednilo základní zákonné povinnosti těchto institucí. To neohrožuje pouze kvalitu vzdělávání, ale především ohrožuje pracovní místa provozního personálu. Je nejvyšší čas vrátit mateřským školám…
  • Předškolní vzdělávání a péče si zaslouží větší pozornost V prostorách Senátu se dne 17. dubna 2023 konal kulatý stůl s názvem "Předškolní vzdělávání a péče". Mezi řečníky byla PhDr. Simona Weidnerová, MBA, z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, která prezentovala závěry výzkumu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Weidnerová se v rámci svého příspěvku…
  • Přispěje (ne)zaměstnanost žen v pandemii k proměně školství? Psáno pro Refex, 11. prosince 2021 Ženská recese: Pandemie zasáhla propouštěním a karanténami odvětví, která jsou typicky feminní. Vědci tuto krizi pojmenovali recesí ženské populace (Shecession). Stoupá počet ekonomických a sociologických studií renomovaných univerzit, které docházejí k závěru, že se pandemická krize nejvýrazněji odchyluje od předchozích recesí…
  • Mít či nemít potomka? Publikováno v Reflexu 29. 7. 2021, Autorka: Simona Weidnerová Aktuální výzkum současné české rodiny zklame všechny, kdo na jaře loňského roku očekávali pandemický baby-boom. Vědci z univerzit a ústavů zjistili, že tomu nic nenasvědčuje. Nerovnoměrné dopady na různé skupiny obyvatel z pohledu ztráty nebo změny zaměstnání totiž…
  • Přežijí dětské skupiny politiku? Psáno pro Reflex 24. 6. 2021 Ve sněmovně probíhá politický spor o přeměnu dětských skupin na jesle. Proč chce stát rušit, co funguje? Dětské skupiny vznikly z evropských dotací v roce 2014 kvůli nedostatku míst v mateřských školách, jako nástroj podpory zaměstnanců ve firmách. Stát chtěl trochu…
  • Plán opatření pro rozvolňování v předškolním vzdělávání Tento Policy brief v podobě druhé studie, je popularizačním dokumentem projektu TL04000173 s názvem „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Kvantitativní část i kvalitativní část výzkumu, jejíž první závěry zde prezentujeme, poukazuje na příklady…
  • Ředitelé mateřských škol, spoluautoři studií ISEA ISEA díky roční spolupráci s „Platformou ředitelek a ředitelů mateřinek“ zpracovala dvě hluboké analýzy stavu řízení mateřských škol a zdokumentovala všechny problémy, se kterými se mateřské školy v době epidemie potýkají. Úzký expertní tým složený z ředitelů mateřských škol, který zde představujeme, v loňském roce byl pouze pomocnou vědeckou…
  • Od extrému k extrému: mateřské školy stále bez pomoci Zavření mateřských škol způsobí další výpadky příjmů na školném. Vláda však žádnou pomoc obcím nenabízí. Doposud za loňský rok chybělo nejmenším mateřským školám v průměru 15 tisíc korun na školném, velkým mateřským školám chybí na školném v průměru 111 tisíc korun. Jde o výpadky školného…
  • DOPADY PANDEMIE COVID-19 NA MATEŘSKÉ ŠKOLY 22. 02. 2021 | Tisková zpráva Dne 16. 2. 2021 se v Senátu uskutečnilo pracovní setkání k problematice předškolního vzdělávání v době pandemie, kterého se na pozvání senátorky Ing. Jaromíry Vítkové zúčastnily Mgr. Andrea Benešová a PhDr. Simona Weidnerová, MBA, jako zástupkyně dvacetičlenného výzkumného expertního týmu…