26
LED
2017

Kterak vyrobit problémovou generaci

Simona Weidnerová 26. ledna 2017 • Psáno pro Reflex 

Všude na světě si sociologové, psychologové a odborníci na vzdělávání uvědomují rizika spojená s hrozivě narůstajícím trendem rozpadu tradiční rodiny. A lámou si hlavu s tím, jak snižovat podíl dětí narozených svobodným matkám. Přestože podíl dětí narozených mimo manželství strmě stoupá i u nás, naši sociální experimentátoři navrhují zvýhodnění svobodných žen, které chtějí mít děti bez partnera.

Výchova pouze jedním z rodičů je tak stavěna na roveň výchově v úplné rodině. Zatímco jiné země už hledají brzdy další expanze fenoménu narušené rodiny, my jdeme neomylně opačným směrem. Dochází aspoň někomu, že návrh z dílny ministerstva práce, pokud projde, bude dlouhodobě posilovat růst rizik se zvětšováním tzv. problémové generace? Nejen zahraniční, ale již i české výzkumy (naposled projekt Maturita efektivní a sociálně spravedlivá) opakovaně prokazují, že děti z neúplných či narušených rodin při stejné inteligenci jako děti z úplných a nenarušených rodin dosahují horších studijních výsledků, mají nižší vzdělanostní aspirace a méně se hlásí na vysokou školu. O to více se podílejí na kriminalitě mladistvých, konzumaci drog a dalším znevažování fungující úplné rodiny jako základního kamene zdravé společnosti.

Je na čase, aby resorty přestaly chrlit předvolební populistické pseudoreformy a začaly počítat dlouhodobé ztráty a přínosy. U sociálního inženýrství už dávno neplatí, že nevědomost hříchu nečiní. Být světoví zrovna v této oblasti není žebříček, na který by se mělo Česko orientovat. Ženy na celém světě si zaslouží stejné svobody, jichž požívají muži. Jak ale moudře poznamenal Benjamin Franklin, svoboda je nerozlučně spojena s odpovědností.