Výzkum mateřských škol v době COVID-19

Platforma „Ředitelky a ředitelé mateřinek“

Cílem platformy, která zahrnuje 1,2 tisíc členů, je vytvořit virtuální networking MŠ. Prostředí, ve kterém se on-line denně potkávají ředitelky a ředitelé mateřských škol z celé ČR, kde sdílí příklady dobré praxe ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Snahou platformy je také propojit ředitele a ředitelky mateřských škol za účelem sdílení zkušeností s odlišnými přístupy úřadů, při schvalování regulací mateřským školám; s cílem prosadit sjednocení pravidel v rámci ČR, pro zlepšení pracovních podmínek.


Program Antivirus ONIV pro mateřské školy

Mateřským školám chybí peníze na nemocenské dávky i na zástupy za nemocné zaměstnance!

Rodiče vodí nachlazené a nedoléčené děti do mateřských škol