ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací.

Zprávy ISEA – Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s.

ISEA rezonuje i v nejvyšších jazykových kruzích

Vloženo 04 Led 2024
Výzkumné poznatky ISEA se stávají středem zájmu nejen médií, ale i uznávaných jazykových institucí! Popularizační články o našich výsledcích jsou hojně citovány a sdíleny, a to i v Slovníku neologismů Ústavu pro jazyk český. To demonstruje hluboký dopad ISEA na chápání a vnímání důlež

Předškolní vzdělávání a péče si zaslouží větší pozornost

Vloženo 20 Dub 2023
V prostorách Senátu se dne 17. dubna 2023 konal kulatý stůl s názvem „Předškolní vzdělávání a péče“. Mezi řečníky byla PhDr. Simona Weidnerová, MBA, z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, která prezentovala závěry výzkumu podpořeného Technologickou agenturou ČR. We

Fenomén „Sněhových vloček“ pod lupou výzkumu ISEA

Vloženo 23 Bře 2023
Článek v časopise Epocha Plus rozebírá přezdívku pro generaci Z, v něž zmiňuje výzkum ISEA, který poukazuje na tlak na excelenci a závislost na vnějším hodnocení. Výzkum zdůrazňuje, že „Sněhové vločky“ se potýkají s nutkavou potřebou neustálého perfekcionismu a honbou za p

ISEA: Průkopník v definování a popularizaci společenských trendů!

Vloženo 05 Led 2023
Výzkumné poznatky ISEA rezonují v médiích i ve slovnících! Popularizační články o výsledcích našeho výzkumu jsou hojně citovány a sdíleny, a to jak v online, tak v tištěných médiích. Stává se již běžnou záležitostí, že ISEA jako první definuje a popularizuje nová témata týkající se sp

„Zabíjíme talent dětí, zejména mezi chlapci“

Vloženo 05 Říj 2022
Echo24.cz | Za svůj život poskytl zakladatel ISEA prof. Petr Matějů, Ph.D. stovky rozhovorů. Témata, která otevíral nejen, že po letech nezestárla, ale nabyla na vážnosti. Nejen, že není problematika talentovaných dětí skutečně, fakticky řešena, ale v čase se prohlubuje, zejména na st